CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đã đến với chính sách bảo mật của Mộng Võ Hiệp.  Mộng Võ Hiệp là một sản phẩm được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần ME Di Động (ME Mobile)15 - 17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mộng Võ Hiệp tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân thu thập được từ Mộng Võ Hiệp như thế nào. Chính sách này mô tả cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lí và chia sẻ các thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn.

Chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng bạn dành thời gian để tham khảo các nội dung của chính sách. Do việc kinh doanh của chúng tôi là không ngừng phát triển nên chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian để thường xuyên theo dõi những thay đổi này. Bất kỳ sự thay đổi, cập nhật nào trong chính sách đều sẽ có hiệu lực ngay từ khi chúng tôi công bố.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Mộng Võ Hiệp có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?

1.1 Thông tin do người sử dụng cung cấp.

 • Quy trình đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp một SĐT hoặc một Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lập (MoboID) và mật khẩu.
 • Ngoài ra, trong phần Quản Lí Tài Khoản, chúng tôi cho phép người sử dụng có thể cập nhật thêm 1 số thông tin cá nhân: danh tính, ngày tháng năm sinh, CMND, địa chỉ cư trú… và một số thông tin khác. Chúng tôi không bắt buộc bạn phải cập nhật đầy đủ các thông tin này. Tuy nhiên, đây là những thông tin cần thiết trong việc xác minh chủ tài khoản cũng như nhận diện, hỗ trợ và liên hệ với bạn khi cần thiết

1.2 Lịch sử sử dụng dịch vụ: Mộng Võ Hiệp sẽ lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thông tin cơ sở cho việc hỗ trợ bạn được chính xác và hiệu quả hơn khi cần thiết.

1.3 Các thông tin chia sẻ, liên kết:

 • Mộng Võ Hiệp sẽ thu thập thông tin về những người và nhóm người mà bạn kết nối và cách bạn tương tác với họ thông qua Mộng Võ Hiệp.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên hệ bạn cung cấp nếu bạn tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin này (chẳng hạn như sổ địa chỉ) từ thiết bị.

1.4 Thông tin thanh toán: nếu bạn sử dụng các tính năng của Mộng Võ Hiệp để thực hiện một giao dịch, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch đó. Điều này bao gồm thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thẻ khác, tài khoản khác và thông tin xác thực, cũng như chi tiết lập hóa đơn, giao hàng và liên hệ. 

1.5 Thông tin thiết bị

 • Chúng tôi thu thập thông tin từ hoặc về các máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập Mộng Võ Hiệp tùy thuộc vào quyền bạn đã cấp.
 • Chúng tôi có thể liên kết thông tin thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn. Điều này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ thống nhất trên các thiết bị. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập:
  • Các thuộc tính thiết bị như: hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, tên, loại tệp và phần mềm, pin và cường độ tín hiệu cũng như số thông tin nhận dạng thiết bị.
  • Vị trí thiết bị, bao gồm vị trí địa lý cụ thể, chẳng hạn như thông qua GPS, Bluetooth hoặc tín hiệu WiFi.
  • Thông tin kết nối chẳng hạn như tên nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc ISP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động cũng như địa chỉ IP.

1.6 Thông tin từ các website, ứng dụng sử dụng dịch vụ của Mộng Võ Hiệpchúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web cũng như ứng dụng của bên thứ ba có sử dụng dịch vụ của Mộng Võ Hiệp. Điều này bao gồm thông tin về các trang web và ứng dụng mà bạn truy cập, việc bạn sử dụng dịch vụ của Mộng Võ Hiệp trên những trang web và ứng dụng đó, cũng như thông tin mà nhà phát triển hoặc nhà phát hành ứng dụng hoặc trang web cung cấp cho bạn hoặc chúng tôi.
1.7 Thông tin từ các dịch vụ của Mộng Võ Hiệpchúng tôi thu thập thông tin khi bạn từ các dịch vụ do Mộng Võ Hiệp sở hữu và điều hành, theo các điều khoản và chính sách của những dịch vụ đó.

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nhằm tạo cho người sử dụng  những trải nghiệm ngày càng tốt hơn, chúng tôi sử dụng tất cả thông tin mình có để giúp cung cấp và hỗ trợ phát triển Mộng Võ Hiệp. Dưới đây là cách chúng tôi sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp để cải thiện và phát triển dịch vụ:
  • Phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
  • Nắm bắt nhu cầu của người sử dụng để có những điều chỉnh, phát triển phù hợp.
 • Liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.
 • Cải thiện độ an toàn và tính bảo mật: chúng tôi sử dụng thông tin mình có để giúp xác minh tài khoản và hoạt động, cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên và ngoài dịch vụ của Mộng Võ Hiệp chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc các vi phạm đối với điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba trừ các trường hợp sau:
  • Chúng tôi được bạn cho phép.
  • Theo quy định của pháp luật.
  • Chia sẻ thông tin trong nhóm dịch vụ thuộc sở hữu của Mộng Võ Hiệp
  • Chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

3BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC: Mộng Võ Hiệp luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ. 

4. LIÊN KẾT CÁC DỊCH VỤ KHÁC: nếu bạn nhấn đường liên kết sang dịch vụ thứ ba, bạn sẽ rời khỏi Mộng Võ Hiệp và sẽ đến dịch vụ bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong dịch vụ đó.

5. SỬA ĐỔI VÀ XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN: bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của dịch vụ chúng tôi.

6ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

 • Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Mộng Võ Hiệp xin liên hệ chúng tôi theo Hotline 19006611 hoặc gửi yêu cầu qua Email hỗ trợ.
 • Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

7. CÁCH THỨC LIÊN HỆ: nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Công Ty Cổ Phần ME Di Động (ME Mobile), 15 - 17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline 19006611
 • Email hỗ trợ

LẦN CẬP NHẬT CUỐI CÙNG:  20/09/2017